Personvern

Personvernerklæring for Asker Marina

I henhold til personopplysningsloven har du krav på å vite hvilke opplysninger som samles inn om deg av Asker Marina når du besøker våre websider.


Innhenting av statistikk ved bruk av nettstedet / cookies

Vi samler inn anonymiserte opplysninger om bruken av våre websider. Formålet med informasjonen er å holde oversikt over nettstedstrafikken. Vi benytter oss av informasjon om hvor mange som benytter nettstedet, hvor lenge brukerne er inne på siden, og tidspunktet for når besøket på nettstedet fant sted. Verktøyene gjør det mulig for oss å hente ut informasjon om nettleverandør (ISP), IP-adresse, hvilken nettleser og hvilket operativsystem som benyttes av brukerne – på et overordnet nivå. Det er ikke mulig å knytt informasjonen til enkeltbrukere ved hjelp av disse verktøyene.